Μια εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας προσθέτει ένα επίπεδο ασφάλειας για λογαριασμούς στο διαδίκτυο δημιουργώντας κωδικούς επαλήθευσης σε 2 βήματα σε κινητή ή επιτραπέζια συσκευή.