Στην κρυπτογραφία, μια επίθεση βίαιης δύναμης αποτελείται από έναν εισβολέα που υποβάλλει πολλούς κωδικούς πρόσβασης ή φράσεις πρόσβασης με την ελπίδα να μαντέψει τελικά σωστά. Ο εισβολέας ελέγχει συστηματικά όλους τους πιθανούς κωδικούς πρόσβασης και φράσεις πρόσβασης μέχρι να βρεθεί ο σωστός.