Ένας ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας (αναφέρεται επίσης ως έλεγχος ταυτότητας πλατφόρμας) είναι ενσωματωμένος σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα συσκευής πελάτη, δηλαδή υλοποιείται στη συσκευή. Ένα παράδειγμα θα ήταν οι βιομετρικές δυνατότητες που τώρα αποστέλλονται με σύγχρονες συσκευές.