Η στελέχωση διαπιστευτηρίων (username και password) είναι ένας τύπος κυβερνοεπίθεσης, όπου τα διαπιστευτήρια κλεμμένου λογαριασμού που αποτελούνται συνήθως από λίστες ονομάτων χρηστών ή/και διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι αντίστοιχοι κωδικοί πρόσβασης χρησιμοποιούνται για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε λογαριασμούς χρηστών μέσω αυτοματοποιημένων αιτημάτων σύνδεσης μεγάλης κλίμακας που στρέφονται κατά μιας διαδικτυακής εφαρμογής.