Είναι η παραβίαση δεδομένων είναι η σκόπιμη ή ακούσια δημοσίευση ασφαλών ή ιδιωτικών/εμπιστευτικών πληροφοριών σε μη αξιόπιστο περιβάλλον. Περίπου το 81% των παραβιάσεων δεδομένων προκαλείται από κλεμμένα διαπιστευτήρια, όπως κωδικούς πρόσβασης.