Η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) είναι ένας τρόπος διασφάλισης της ταυτότητας ενός ατόμου για πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.