Οι Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης, Ταυτοποίησης και Εμπιστοσύνης (eIDAS) είναι ένας κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει άτομα και επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τα eID τους για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες σε άλλες χώρες της ΕΕ.