Ένας εξωτερικός έλεγχος ταυτότητας (γνωστός και ως ταυτότητας περιαγωγής) είναι φορητός έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών πλατφορμών. Ένα παράδειγμα θα ήταν ένα κλειδί ασφαλείας υλικού.