Η Συμμαχία FIDO είναι μια ανοιχτή βιομηχανική ένωση που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2013, της οποίας η αποστολή είναι να αναπτύξει και να προωθήσει πρότυπα ελέγχου ταυτότητας που συμβάλλουν στη μείωση της υπερβολικής εξάρτησης του κόσμου από τους κωδικούς πρόσβασης. Η Yubico πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη προτύπων ελέγχου ταυτότητας που έχει υιοθετήσει η Συμμαχία FIDO.