Ο έλεγχος ταυτότητας που εφαρμόζει το CTAP2 ονομάζεται έλεγχος ταυτότητας FIDO2 (ονομάζεται επίσης ταυτότητας WebAuthn). Εάν αυτός ο έλεγχος ταυτότητας εφαρμόζει επίσης CTAP1/U2F, είναι συμβατός με U2F. Ένα κλειδί ασφαλείας της σειράς YubiKey 5 μπορεί να υποστηρίξει τόσο CTAP 1 όσο και CTAP 2, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει τόσο U2F όσο και FIDO2 και να προσφέρει ισχυρό μονό παράγοντα (χωρίς κωδικό πρόσβασης), ισχυρό έλεγχο δύο παραγόντων και ισχυρό έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων.