Το U2F αναπτύχθηκε από την Yubico και την Google και συνέβαλε στη Συμμαχία FIDO αφού αναπτύχθηκε με επιτυχία για τους υπαλλήλους της Google. Το πρωτόκολλο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως δεύτερος παράγοντας για την ενίσχυση των υφιστάμενων ροών σύνδεσης με όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης. Βασίζεται στην εφεύρεση του Yubico ενός κλιμακούμενου μοντέλου δημόσιου κλειδιού στο οποίο δημιουργείται ένα νέο ζεύγος κλειδιών για κάθε υπηρεσία και μπορεί να υποστηριχθεί απεριόριστος αριθμός υπηρεσιών, διατηρώντας ταυτόχρονα τον πλήρη διαχωρισμό μεταξύ τους για τη διατήρηση της ιδιωτικής ζωής.