Το FIDO2 είναι η εξέλιξη του FIDO U2F χωρίς κωδικό πρόσβασης. Ο γενικός στόχος για το FIDO2 είναι να παρέχει ένα εκτεταμένο σύνολο λειτουργιών για την κάλυψη πρόσθετων περιπτώσεων χρήσης, με κύριο πρόγραμμα οδήγησης τις ροές σύνδεσης χωρίς κωδικό πρόσβασης. Το μοντέλο U2F εξακολουθεί να είναι η βάση για το FIDO2 και η συμβατότητα με τις υπάρχουσες αναπτύξεις U2F παρέχεται στις προδιαγραφές FIDO2.