Η Ομοσπονδιακή Πρότυπη Δημοσίευση Επεξεργασίας Πληροφοριών 140-2, είναι ένα πρότυπο ασφάλειας της κυβέρνησης των ΗΠΑ που χρησιμοποιείται για την έγκριση κρυπτογραφικών ενοτήτων. Δημοσιεύεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογιών των ΗΠΑ (NIST) και αποτελεί πρότυπο ασφαλείας αναγνωρισμένο από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Καναδά, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συχνά μια προδιαγραφή ότι μια λύση ασφάλειας πρέπει να ικανοποιηθεί για μερικούς από τους πιο συνειδητοποιημένους για την ασφάλεια οργανισμούς παγκοσμίως.