Ο Επαληθευτής φυσικής συσκευής (υλικού) είναι μία φυσική συσκευή (αντικείμενο) που επαληθεύει την ταυτότητα του χρήστη καθώς συνδέεται σε ένα σύστημα. Ο χρήστης πρέπει να αποδείξει ότι έχει τη φυσική κατοχή του ελέγχου ταυτότητας συνδέοντας τη συσκευή στο σταθμό εργασίας ή το κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιώντας μια μέθοδο επικοινωνίας USB ή NFC.