Η διαχείριση ταυτότητας, γνωστή και ως διαχείριση ταυτότητας και πρόσβασης, είναι ένα πλαίσιο πολιτικών και τεχνολογιών για τη διασφάλιση ότι τα κατάλληλα άτομα σε μια επιχείρηση έχουν την κατάλληλη πρόσβαση στους σωστούς τεχνολογικούς πόρους, με βάση τους ρόλους και τα προνόμιά τους στον οργανισμό.