Το κακόβουλο λογισμικό είναι ο συλλογικός όρος για μια ποικιλία επιθέσεων που βασίζονται σε λογισμικό με κακόβουλη πρόθεση, συμπεριλαμβανομένων ransomware, ιών και spyware. Συνήθως παραδίδεται με τη μορφή αρχείου ή συνδέσμου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κειμένου που απαιτεί ενέργεια από τον χρήστη για εκτέλεση, το κακόβουλο λογισμικό είναι συνήθως κώδικας που αναπτύσσεται από ανθρώπους που κάνουν επιθέσεις μέσα από το διαδίκτυο, που έχει σχεδιαστεί για να αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δίκτυο ή να προκαλέσει εκτεταμένη ζημιά σε δεδομένα και συστήματα.