Ένας κωδικός πρόσβασης ή κωδικός πρόσβασης (OTP) είναι ένας κωδικός που ισχύει μόνο για μία περίοδο σύνδεσης ή συναλλαγή. Ένα OTP συνήθως αποστέλλεται μέσω SMS σε ένα κινητό τηλέφωνο και χρησιμοποιούνται συχνά ως μέρος του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA). Ο οργανισμός NIST έχει καταργήσει πρόσφατα τα SMS ως αδύναμη μορφή 2FA και ενθαρρύνει άλλες προσεγγίσεις για ισχυρό 2FA.