Το Pretty Good Privacy (PGP) είναι ένα πρόγραμμα κρυπτογράφησης που παρέχει κρυπτογραφικό απόρρητο και έλεγχο ταυτότητας για επικοινωνία δεδομένων. Το PGP χρησιμοποιείται για την υπογραφή, κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση κειμένων, e-mail, αρχείων, καταλόγων και διαμερισμάτων ολόκληρου του δίσκου και για την αύξηση της ασφάλειας των επικοινωνιών e-mail.