Επαληθευτής πλατφόρμας είναι ένας έλεγχος ταυτότητας πλατφόρμας ο οποίος είναι ενσωματωμένος σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα συσκευής πελάτη, δηλαδή υλοποιείται στη συσκευή. Ένα παράδειγμα θα ήταν οι βιομετρικές δυνατότητες που αποστέλλονται τώρα με σύγχρονες συσκευές.