Η κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού ή κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού, είναι μια μέθοδος κρυπτογράφησης δεδομένων με δύο διαφορετικά κλειδιά και καθιστώντας ένα από τα κλειδιά, το δημόσιο κλειδί, διαθέσιμο σε οποιονδήποτε. Το άλλο κλειδί είναι γνωστό ως ιδιωτικό κλειδί. Ένα κλειδί ασφαλείας υλικού προσφέρει την ισχυρότερη προστασία για ιδιωτικά κλειδιά, καθώς είναι αποθηκευμένο στο ασφαλές στοιχείο και δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να αποκτηθεί μέσω απομακρυσμένης επίθεσης.