Ο έλεγχος ταυτότητας περιαγωγής είναι ένας φορητός έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών πλατφορμών (cross-platform). Ένα παράδειγμα θα ήταν ένα κλειδί ασφαλείας υλικού.