Μια ρίζα εμπιστοσύνης είναι ένας εξωτερικός έλεγχος ταυτότητας υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε υπολογιστή ή κινητή συσκευή για να προσδιορίσει ότι το άτομο που έχει πρόσβαση σε έναν λογαριασμό είναι ο νόμιμος κάτοχος.