Ένα κλειδί ασφαλείας είναι μια συσκευή υλικού μονής χρήσης για έλεγχο ταυτότητας, η οποία ελέγχεται από έναν τελικό χρήστη. Το κλειδί ασφαλείας επιτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας FIDO σε πλατφόρμες, προγράμματα περιήγησης και εφαρμογές.