Μια έξυπνη κάρτα είναι μια φυσική κάρτα που έχει ενσωματωμένο ενσωματωμένο τσιπ που λειτουργεί ως διακριτικό ασφαλείας. Οι έξυπνες κάρτες έχουν συνήθως το ίδιο μέγεθος με την άδεια οδήγησης ή την πιστωτική κάρτα και μπορούν να είναι κατασκευασμένες από μέταλλο ή πλαστικό. Τα κλειδιά ασφαλείας υλικού μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως έξυπνη κάρτα με απλοποιημένη ανάπτυξη.