Ένας έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε λογισμικό μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ηλεκτρονική συσκευή γενικής χρήσης, όπως φορητό υπολογιστή, υπολογιστή tablet ή smartphone. Για παράδειγμα, ένας έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε λογισμικό μπορεί να εφαρμοστεί ως εφαρμογή ελέγχου ταυτότητας σε μια κινητή συσκευή.