Ο ισχυρός έλεγχος ταυτότητας είναι ένας τρόπος για την ασφαλή και αξιόπιστη επιβεβαίωση της ταυτότητας χρήστη. Ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA ) είναι μία από τις καλύτερες επιλογές για την εδραίωση εμπιστοσύνης στους χρήστες, αλλά ο πραγματικός ισχυρός έλεγχος ταυτότητας υπερβαίνει το MFA ή τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA).