Το Vishing ή Cyber Vishing είναι μια μορφή ηλεκτρονικού ψαρέματος που χρησιμοποιεί μια παραδοσιακή κλήση τηλεφώνου ή πρωτοκόλλου φωνής μέσω διαδικτύου (VoIP) με ένα πραγματικό άτομο που μιλά, ένα κείμενο ή άλλα εργαλεία vishing. Όπως και το ηλεκτρονικό “ψάρεμα”, το vishing είναι ένας τύπος κυβερνοεπιθέσεων που χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τύπο μηνύματος που αντιπροσωπεύει με δόλο ότι προέρχεται από αξιόπιστη πηγή με στόχο την κλοπή πληροφοριών ή χρημάτων.