Η κοινοπραξία World Wide Web Consortium (W3C) είναι ο κύριος διεθνής οργανισμός προτύπων για τον Παγκόσμιο Ιστό. Το W3C αποτελείται από οργανώσεις -μέλη που συνεργάζονται για την ανάπτυξη προτύπων για τον Παγκόσμιο Ιστό, με την ασφάλεια του ιστού να αποτελεί βασική πτυχή της εργασίας των προτύπων. Το πρότυπο WebAuthn είναι το αποτέλεσμα της ηγεσίας ασφαλείας W3C με ένα επιθυμητό αποτέλεσμα τυποποίησης της ασφάλειας ιστού σε κορυφαία προγράμματα περιήγησης, πλατφόρμες και υπηρεσίες.