Η προσέγγιση μηδενικής εμπιστοσύνης είναι ένα μοντέλο ασφάλειας πληροφορικής που απαιτεί από κάθε άτομο και συσκευή να παρέχει αυστηρή επαλήθευση ταυτότητας για πρόσβαση σε πόρους δικτύου, είτε βρίσκονται είτε όχι εντός των περιμέτρων του δικτύου. Η μηδενική εμπιστοσύνη είναι μια ολιστική προσέγγιση ασφάλειας δικτύου που είναι τεχνογνωστική. Επομένως, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη τεχνολογία που να σχετίζεται με μια αρχιτεκτονική μηδενικής εμπιστοσύνης.