Παρακαλούμε συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία και το τεχνικό τμήμα θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Πώς λειτουργεί το YubiKey

Εγγραφή του Yubikey

Εγγραφή του YubiKey

Για να χρησιμοποιήσετε το YubiKey, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις ασφαλείας μιας υποστηριζόμενης υπηρεσίας και επιλέξτε έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

Yubikey Tap Android

Ακούμπηστε στο τηλέφωνο

Σε τηλέφωνα Android που υποστηρίζουν NFC, απλώς ακουμπήστε το YubiKey NFC στο τηλέφωνο για να ολοκληρώσετε τον έλεγχο ταυτότητας.

1 άγγιγμα στο YubiKey αρκεί

Σε έναν υπολογιστή, εισαγάγετε το YubiKey σε μια θύρα USB και αγγίξτε το YubiKey για να επαληθεύσετε ότι είστε άνθρωπος και όχι απομακρυσμένος εισβολέας.