Ο έλεγχος ταυτότητας χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας ενός χρήστη και μπορεί να είναι κάτι που γνωρίζετε, κάτι που έχετε ή κάτι που είστε. Στην περίπτωση του ψηφιακού ελέγχου ταυτότητας, ένα άτομο επικυρώνει την ταυτότητά του σε ένα σύστημα ή εφαρμογή υπολογιστή, αποδεικνύοντας ότι έχει στην κατοχή του και ελέγχει έναν έλεγχο ταυτότητας.