Ο πάροχος ταυτότητας (συντομογραφία IdP ή IDP) είναι μια οντότητα συστήματος που δημιουργεί, διατηρεί και διαχειρίζεται πληροφορίες ταυτότητας για κύριους φορείς, όπως άτομα, υπολογιστές ή υπηρεσίες, ενώ παρέχει υπηρεσίες ελέγχου ταυτότητας σε εφαρμογές που βασίζονται σε ομοσπονδία ή διανεμημένο δίκτυο.