Ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια, ενώ παράλληλα προσφέρει μια θετική εμπειρία χρήστη. Το MFA είναι μια μέθοδος ελέγχου ταυτότητας στην οποία χορηγείται πρόσβαση σε έναν υπολογιστή μόνο αφού παρουσιάσει με επιτυχία δύο ή περισσότερα τεκμήρια ή παράγοντες, σε έναν μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας.
Τα κλειδιά ασφαλείας υλικού προσφέρουν ισχυρό MFA επειδή τα μυστικά διαπιστευτηρίων αποθηκεύονται με ασφάλεια στο κλειδί υλικού και δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Άλλες μορφές MFA, ενώ προσφέρουν ισχυρότερη ασφάλεια από έναν κωδικό πρόσβασης, δεν μπορούν να προσφέρουν το ίδιο επίπεδο προστασίας με σιδερένια επίστρωση με ένα κλειδί ασφαλείας όπως τα YubiKeys.