Στην κρυπτογραφία και την ασφάλεια των υπολογιστών, η επίθεση man-in-the-middle (MITM) είναι μια επίθεση όπου ο εισβολέας μεταδίδει κρυφά και πιθανώς αλλάζει τις επικοινωνίες μεταξύ δύο μερών που πιστεύουν ότι επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους.