Ο OATH (Open Authentication) είναι ένας οργανισμός που καθορίζει δύο πρότυπα ανοιχτού ελέγχου ταυτότητας: TOTP και HOTP. Για έλεγχο ταυτότητας μέσω TOTP, ο χρήστης εισάγει έναν κωδικό 6-8 ψηφίων που αλλάζει κάθε 30 δευτερόλεπτα. Ο κώδικας δημιουργείται χρησιμοποιώντας HMAC (sharedSecret, timestamp), όπου η χρονική σήμανση αλλάζει κάθε 30 δευτερόλεπτα. Το κοινό μυστικό συχνά παρέχεται ως κωδικός QR ή προγραμματίζεται εκ των προτέρων σε κλειδί ασφαλείας υλικού.