Το OpenPGP (Pretty Good Privacy) είναι το πιο διαδεδομένο πρότυπο κρυπτογράφησης email που αναπτύχθηκε από τον Phil Zimmerman το 1991 αρχικά για να επιτρέψει την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ αντιπυρηνικών ακτιβιστών μέσω συστημάτων πίνακα ανακοινώσεων (BBS).
Ορίζεται από την Ομάδα Εργασίας OpenPGP της Ομάδας Εργασίας του Μηχανικού Διαδικτύου (IETF) ως προτεινόμενο πρότυπο.