Ένας στατικός κωδικός πρόσβασης δεν απαιτεί ενσωμάτωση διακομιστή back-end και λειτουργεί με τις περισσότερες παλαιές λύσεις ονόματος χρήστη/κωδικού πρόσβασης. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο εξατομίκευσης YubiKey, ένα YubiKey μπορεί να αποθηκεύσει έναν κωδικό πρόσβασης που παρέχεται από τον χρήστη στη συσκευή υλικού που δεν αλλάζει ποτέ. Λάβετε υπόψη ότι ένας στατικός κωδικός πρόσβασης δεν παρέχει το ίδιο υψηλό επίπεδο ασφάλειας με τους κωδικούς μίας χρήσης.