Το Yubico OTP είναι ένας απλός αλλά ισχυρός μηχανισμός ελέγχου ταυτότητας που υποστηρίζεται από τις συσκευές YubiKey 5 Series και YubiKey FIPS Series.
Το Yubico OTP μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο δεύτερος παράγοντας σε ένα πρόγραμμα ελέγχου ταυτότητας 2 παραγόντων ή από μόνο του, παρέχοντας ισχυρό έλεγχο ταυτότητας ενός μόνο παράγοντα.