Το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογιών των ΗΠΑ (NIST) SP 800-63B συνιστά ότι για υπηρεσίες όπου απαιτείται έλεγχος ταυτότητας χρήστη, πρέπει να πραγματοποιούν έλεγχο ταυτότητας χρησιμοποιώντας μεθόδους που παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο διασφάλισης. Η αξιοπιστία αυτής της διαδικασίας για την εγγύηση του ελέγχου ταυτότητας, περιγράφεται από μια κατηγοριοποίηση που ονομάζεται AAL.