Η αποστολή του Γραφείου Διαχείρισης Προγράμματος FedRAMP (PMO) είναι να προωθήσει την υιοθέτηση ασφαλών υπηρεσιών cloud σε ολόκληρη την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση παρέχοντας μια τυποποιημένη προσέγγιση στην ασφάλεια και την εκτίμηση κινδύνου.