Μια υπολογιστική πλατφόρμα ή ψηφιακή πλατφόρμα είναι το περιβάλλον στο οποίο εκτελείται ένα κομμάτι λογισμικού. Μπορεί να είναι το υλικό ή το λειτουργικό σύστημα (OS), ακόμη και ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και σχετικές διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών ή άλλο υποκείμενο λογισμικό, εφόσον ο κώδικας προγράμματος εκτελείται μαζί του.