Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (επίσης γνωστός ως 2FA ή επαλήθευση σε δύο βήματα) είναι μια μέθοδος για την επιβεβαίωση της διαδικτυακής ταυτότητας ενός χρήστη, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό δύο διαφορετικών τύπων παραγόντων. Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για το 2FA περιλαμβάνουν κάτι που γνωρίζετε (π.χ. κωδικό πρόσβασης ή κωδικό PIN) ή κάτι που έχετε (π.χ. κλειδί ασφαλείας ή τηλέφωνο) ή κάτι που είστε (π.χ. αναγνώριση προσώπου).