Το WebAuthn είναι ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο W3C για ασφαλή έλεγχο ταυτότητας στον Ιστό που υποστηρίζεται από όλα τα κορυφαία προγράμματα περιήγησης και πλατφόρμες. Το WebAuthn διευκολύνει την προσφορά στους χρήστες μιας επιλογής ελέγχου ταυτότητας για την προστασία των λογαριασμών τους, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών/φορητών στοιχείων ελέγχου ταυτότητας όπως κλειδιά ασφαλείας υλικού και ενσωματωμένους ελέγχους ταυτότητας πλατφόρμας, όπως βιομετρικούς αισθητήρες.